Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013


Στο μέρος που δουλεύω το ημερολόγιο λέει 99 Αυγούστου.  Ακόμα καλοκαίρι εδώ,ακόμα φως που καίει  όπως στο δικό μου εύκρατο σύμπαν.

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013


Στο μέρος που δουλεύω οι απόγονοι της καταιγίδας αφήνουν πάντα ίχνη

 από σύννεφα.