Σάββατο 25 Μαΐου 2013

Στο μέρος που δουλεύω τα φύλλα θροίζουν.
Μυστικά καλοκαιριού μπερδεύονται
στις άκρες των μαλλιών μου.
Αυτό που μισούμε,γινόμαστε.

Τετάρτη 15 Μαΐου 2013

Στο μέρος που δουλεύω τα σκυλιά ονειρεύονται την γοητεία των ρωμαλέων σωμάτων 
και κόσμος εξαγοράζει το φως,
μη έχοντας αρχή ούτε τέλος.